TO19A – DX ekspedition Island Reunion 27th April – 8th.May 2019.

Radio Clubs 9A1CBM “Marjan” and 9A1CIG “Kaštelac”, organising dx-pedition on Island Reunion.

Special callsign TO19A will be used.

The aim of DX-pedition are:

1. Made as many as posible Radio Amateur contacts

2. Introduce with Radio Amareurs comunity on the Island.

Flora and Founa reference is FFF-0011

Some SOTA activations are planed.

QSL via 9A2AA Tom

Info by 9A3MR Ronaldo

English Traslation by 9a2ki Ico

 

Original text on Croatian lenguage:

Radio klub Marjan 9A1CBM i Radio klub Kaštilac 9A1CIG organiziraju DX ekspediciju na otok Reunion koja je planirana od 27.04. do 08.05. 2019. Ekspedicija će koristiti posebnu pozivnu oznaku TO1 ko9A a čine je Tom 9A2AA, Livio 9A7Y, Mladen 9A2NA, Ante 9A8RA, Jerko 9A3EME, Jakša 9A3CJW i Rolando 9A3MR.

Ciljevi ekspedicije su ostvariti što veći broj veza, naročito na nižim opsezima te ostvariti kontakte sa domaćim radioamaterima, članovima Reunionskog radio kluba ARRA. Planirani su i pojedinačni izleti na planinske vrhove kojih na otoku ima poprilično te aktivacija SOTA referenci. Kako je ekspedicija smještena na području nacionalnog parka veze će vrijediti za WFF referencu FFF-0011. QSL manager ekspedicije će biti Tom 9A2AA.

Info by 9a3mr Ronaldo